Newsroom

Notificare evenimente corporative PRBU

PRACTIC SA Bucuresti, va informeaza ca in data de 22.09.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba distribuirea sub forma de dividend a sumei de 10.020.088,33 lei din rezultatul reportat, reprezentand profit nerepartizat al anului 2020.Valoarea dividendului este de 16,87 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 08.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.10.2021 ca ex – date, data platii 29.10.2021.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.