Newsroom

Notificare evenimente corporative PRBU

PRACTIC SA Bucuresti, va informam ca in data de 15.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba distribuirea sub forma de dividend a sumei de 10.500.000 lei din rezultatul curent si rezultatul reportat inregistrat la 31.12.2020.Valoarea dividendului este de 17,6780 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 03.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.06.2021 ca ex – date, data platii 24.06.2021.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners