Newsroom

Notificare evenimente corporative PRBU

PRACTIC SA Bucuresti, va informam ca in data de 27 Iulie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba distribuirea sub forma de dividend a sumei de 10.002.269,56 lei din rezultatul reportat inregistrat la 31.05.2020, formata din 6.586.648,84 lei – rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat al anului 2019 si 3.415.620,72 lei – partial din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerva de reevaluare a anului 2019. Valoarea dividendului este de 16,84 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 12.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.08.2020 ca ex – date, data platii 25.08.2020.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.