Newsroom

Notificare evenimente corporative PRBU

PRACTIC SA Bucuresti, va informam ca in data de 09 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea rezultatului curent si reportat inregistrat la 31.12.2019, din care suma de 17.700.000 lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 29,80 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 30.04.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.04.2020 ca ex – date, data platii 20.05.2020.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul de servicii de investitii financiare care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.