Newsroom

Notificare evenimente corporative PRAE

PRODLACTA SA Brasov, va informam ca in data de 24.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii prin numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 4.972.741 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 1,10 RON/actiune, fara prima de emisiune. Se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (1,1000 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 1 actiune noua la 10,4960 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2019 ca ex – date, 20.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.