Newsroom

Notificare evenimente corporative PPL

PROMATERIS S.A., va informeaza ca in data de 14.09.2021 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba aproba divizarea partiala si simetrica a societatii PROMATERIS S.A., conform proiectului de divizare aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii in data de 28.06.2021, publicat in Monitorul Oficial nr. 2707 din 02.07.2021, Partea a IV-a (denumit in continuare “Proiectul de Divizare”).

I.2. Se aproba pretul ce urmeaza a fi platit de Societate actionarilor care isi exercita dreptul de a se retrage in conditiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de 4,8729 lei/actiune stabilit in conformitate cu Standardele Nationale ANEVAR.

I.3. Se aproba reducerea capitalului social al Societatii ca urmare a implementarii divizarii, prin reducerea valorii nominale a actiunilor pana la limita minima prevazuta de lege, respectiv 0.1 lei / actiune.

Astfel, capitalul social al PROMATERIS se va reduce cu 25.829.372,70 Lei, de la 28.699.303 Lei la 2.869.930,30 Lei, prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 1 Leu/actiune la 0,10 Lei/actiune. Reducerea este conditionata de aprobarea de catre ORCT Ilfov a operatiunii de reducere a capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societatilor, de la 30.406.541 actiuni la 28.699.303 actiuni si va opera conform Proiectului de Divizare.

I.4. Se aproba retragerea din Societate a actionarilor care voteaza impotriva divizarii Societatii sau care nu participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dar care isi exprima optiunea de retragere in 30 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale, potrivit dispozitiilor art. 8 din Proiectul de Divizare.

II.1. Stabilirea datei de 29.09.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.09.2021 ca ex –date.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.