Newsroom

Notificare evenimente corporative PPL

PRODPLAST S.A., va informam ca in data de 06.08.2020 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I Se aproba majorarea capitalului social al Societatii, cu suma totala maxima de 13.400.000 lei, de la valoarea actuala a capitalului social, respectiv 17.072.385 lei, la valoarea maxima de 30.472.385 lei.

I.1 Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 13.400.000 actiuni noi, nominative, ordinare si in forma dematerializata, fiecare avand o valoarea nominala de 1 leu/ actiune, dupa cum urmeaza:

Etapa 1: se acorda drept de preferinta pentru actionariiexistenti, proportional cu cotele de participare in capitalul social al Societatii, detinute de acestia la Data de Inregistrare (astfel cum aceasta data este stabilita prin prezenta hotarare AGEA). In perioada de subscriere actionarii pot realiza subscrieri la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor (1 leu/ actiune). Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 1,14665 drepturi de preferință. Acțiunile vor fi subscrise fără primă de emisiune.

Etapa 2: actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul Etapei 1, vor fi subscrise prin compensarea creantelor in valoare totala de 13.102.349 lei, detinute de directorul general si de un numar de actionari ai Societatii, mentionati in prezenta hotarare.

Operatiunea de subscriere din Etapa 1 se va realiza in baza unui prospect aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1 va fi de 31 de zile de la data aprobarii prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Termenul de subscriere in cadrul Etapei 2 este de 3 zile calendaristice.

I.2. Stabilirea datei de 25.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.08.2020 ca ex – date, 26.08.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.