Newsroom

Notificare evenimente corporative POTI

POTIS CAPITAL S.A., va informam ca in data de 28 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aprobă distribuirea sumei de 803.400 lei, reprezentand o parte din rezultatul reportat, sub forma de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 0,78 lei/actiune.
I.2. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2020 ca ex – date, 03.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.