Newsroom

Notificare evenimente corporative PETY

PETAL SA HUSI, va informeaza ca in data de 25.05.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 si un dividendul brut in valoare de 0.010 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 25.07.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.07.2018 ca ex – date, 14.08.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.