Newsroom

Notificare evenimente corporative PBK

PATRIA BANK S.A., va informeaza ca in data de 18.10.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1.Aprobarea majorarii capitalului social al Bancii cu suma de maxim 19.730.000 lei, de la 311.533.057,50 lei la maxim 331.263.057,50 lei prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de 197.300.000 noi actiuni nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Majorarea capitalului se va efectua, in conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv prin: i) conversia, in limita sumei de 14.925.000 lei (reprezentand echivalentul in lei al sumei de 3.000.000 euro la un curs estimat de 4,9750 lei / EUR, care va fi actualizat cu cursul BNR din ziua subscrierii) a imprumutului subordonat acordat Bancii de EEAF Financial Services BV la data 18.12.2018, si prin ii) aport suplimentar in numerar, cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor existenti ai Bancii, inregistrati in registrul actionarilor Bancii la Data de Inregistrare.

Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la Data de Inregistrare va avea dreptul sa subscrie actiuni noi in baza dreptului de preferinta, proportional cu numarul de actiuni detinute, respectiv 15,7898153827 drepturi de preferinta pentru subscrierea unei actiuni noi. Algoritmul de rotunjire aplicabil este la intregul inferior. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare va fi de 0,1 lei/actiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominala a unei actiuni.

I.2. Stabilirea datei de 03.11.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.11.2021 ca ex – date si data de 04.11.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.