Newsroom

Notificare evenimente corporative PACY

S.C. PALACE S.A.., va informam ca in data de 30 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. PALACE S.A. prin aport in numerar, cu suma maxima de 7.560.189,40 lei, de la 3.780.094,70 lei , la valoarea maxima de 11.340.284,10 lei, prin emisiunea a maxim 75.601.894 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala a fiecareia de 0,10 lei/actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala.

Fiecare actionar la data de inregistrare va avea dreptul de a subscrie doua actiuni pentru fiecare actiune pe care o detine, varsand suma echivalenta. Perioada in care se poate exercita dreptul de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul proportionat de oferta.

I.2. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2020 ca ex – date, 20.05.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.