Newsroom

Notificare evenimente corporative ONE

ONE UNITED PROPERTIES va informeaza ca in data de 10.09.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Distribuirea de dividende in valoare totala de 32.500.000 RON catre actionarii Societatii, din profitul nerepartizat al Societatii aferent anilor financiari anteriori.

I.2. Stabilirea datei de 28.09.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.09.2021 ca ex – date, 11.10.2021 ca data platii.

II.1. Majorarea capitalului social cu suma de pana la 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui numar de pana la 1.144.062.353 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,20 RON per actiune („Actiunile Noi”), in urma incorporarii a aproximativ 80% din primele de emisiune rezultate in urma derularii ofertei publice in perioada 22 iunie 2021 – 2 iulie 2021 („Oferta Publica Initiala”) („Majorarea Capitalului Social”), precum si aprobarea unui pret de 2 RON per actiune pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific aratat mai jos si rotunjirii numarului de Actiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

a) Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social, pentru fiecare 5 actiuni deja detinute vor fi alocate 4 Actiuni Noi, sub rezerva prevederilor literei b) de mai jos;

b) In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior;

c) Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la litera a) de mai sus si rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit in conformitatea prevederilor legale aplicabile va fi de 2 RON; si

d) In urma Majorarii Capitalului Social, capitalul social al Societatii, acesta va fi de pana la 514.828.058,8 RON (din care 505.502.157,3 RON si 1.922.633,5 EUR), integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de pana la 2.574.140.294 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.

II.2. Stabilirea datei de 17.12.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.12.2021 ca ex – date, 20.12.2021 ca data platii actiunilor noi, respectiv 27.12.2021 data platii pentru fractiunile de actiuni rezultate ca urmare a aplicarii algortimului specific Majorarii de Capital Social.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.