Newsroom

Notificare evenimente corporative ONE

Conducerea One United Properties S.A. (denumita in continuare ‘Compania’), informeaza piata despre publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport in numerar. Operatiunea de majorare a capitalului social a fost aprobata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 62 din 26.04.2022 si prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 26 din 05.05.2022. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (‘ASF’) in data de 22.06.2022, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF nr. 750/23.06.2022.

Calendarul detaliat pentru operatiunea de majorare a capitalului, aprobat de ASF:

Etapa 1: subscrieri in baza drepturilor de preferinta 27.06.2022 – 26.07.2022

Publicarea raportului despre incheierea Etapei 1 27.07.2022

Etapa 2: plasament privat, Stabilita printr-o decizie separata a Consiliului de Administratie

Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati la data de inregistrare din 20.05.2022. Doar actionarii care au detinut actiuni ONE la data de 20.05.2022 pot subscrie in prima etapa a majorarii capitalului social, in baza drepturilor de preferinta incarcate in conturile acestora. Pentru subscrierea unei noi actiuni sunt necesare 7,8 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

In cadrul Etapei 1 a majorarii capitalului social, valoarea maxima a pretului de subscriere pentru o actiune noua va fi de 1,42 RON (‘Pretul Maxim de Subscriere’). Pretul final de emisiune pentru o actiune noua subscrisa in timpul primei etape va fi anuntat la momentul finalizarii Etapei 2, Plasamentul Privat (‘Pretul Final de Subscriere’). In cazul in care Pretul Final de Subscriere din Etapa 1 va fi stabilit ca fiind mai mic decat Pretul Maxim de Subscriere, atunci Compania va returna investitorilor diferenta dintre pretul maxim și pretul final.

Perioada si conditiile in care se va desfasura Etapa 2 a majorarii capitalului social vor face obiectul unei Decizii separate a Consiliului de Administratie al Companiei si se preconizeaza a fi finalizata cel mai tarziu in luna noiembrie a anului 2022.

Pentru detalii va rugam sa accesati : Anunt publicare prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului social

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.