Newsroom

Notificare evenimente corporative ONE

ONE UNITED PROPERTIES va informeaza ca in data de 26.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Distribuirea de dividende in valoare de 42.473.314,85 RON (dividend brut), respectiv 38.286.720,23 RON din profitul net aferent anului financiar 2021 si 4.186.594,62 RON din profitul nedistribuit inregistrat in anii anteriori, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,0165 RON.

I.2. Stabilirea datei de 13.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.05.2022 ca ex – date, 30.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.