Newsroom

Notificare evenimente corporative OIL

OIL TERMINAL S.A.,va informeaza ca in data de 21.03.2021 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba continuarea procedurii majorarii capitalului social cu aport in numerar in valoare maxima de 154.610.814,80 lei, prin emiterea unui numar maxim de 1.546.108.148 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Actionarii OIL TERMINAL isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de 45 de zile de la data mentionata in prospectul proportionat de oferta ce se va intocmi de intermediarul autorizat. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul actiunilor inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare. Rata de subscriere este de 6,574363900926190. Numarul concret de actiuni care pot fi subscrise de fiecare actionar in exercitarea dreptului de preferinta se determina prin inmultirea Ratei de subscriere cu numarul de actiuni detinute. In cazul in care nu rezulta un numar intreg, rezultatul se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar intreg.

II. Stabilirea datei de 08.04.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.04.2022 ca ex-date, 11.04.2022 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.