Newsroom

Notificare evenimente corporative OIL

OIL TERMINAL S.A.,va informam ca in data de 26.04.2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020, din care suma de 1.608.770 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,00276217 lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.05.2021 ca ex-date, 07.06.2021 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners