Newsroom

Notificare evenimente corporative OIL

OIL TERMINAL S.A.,va informam ca in data de 23.04.2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 1.137.096 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,00195233 lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 14.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.05.2020 ca ex-date, 04.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.