Newsroom

Notificare evenimente corporative NRF

NOROFERT S.A. va informam ca in data de 28 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 2.407.182 lei, prin emisiunea unui numar de 6.017.955 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face dupa formula trei actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea sumei de 2.407.182 lei din profitul de repartizat aferent anului 2019.

I.2. Stabilirea datei de 17.07.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.07.2020 ca ex – date, 20.07.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.