Newsroom

Notificare evenimente corporative NRF

NOROFERT S.A. va informam ca in data de 23.06.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma maxima de 3.429.576 lei, din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui numar de 8.573.940 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face dupa formula: o actiune nou emisa pentru fiecare actiune detinuta.
I.2. Stabilirea datei de 07.09.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.09.2021 ca ex – date, 08.09.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners