Newsroom

Notificare evenimente corporative NRF

Norofert SA, denumita in continuare „Compania”, informeaza piata despre publicarea Prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului aprobata prin hotararea AGEA nr. 2 din 24.11.2020. Documentul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF 198 din data de 11.02.2021.

Conform Deciziei AGEA nr. 2 din data de 24.11.2020, Compania va emite in cadrul operatiunii de majorare a capitalului 550.000 de actiuni noi cu o valoare nominala de 0,4 RON/actiune. Operatiunea de majorare a capitalului va fi organizata in doua etape. In prima etapa, investitorii vor putea cumpara actiuni nou emise in baza numarului de drepturi de preferinta. Pentru subscrierea unei actiuni noi, sunt necesare 14,58898 drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Drepturile de preferinta vor putea fi tranzactionate pe piata SMT-AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, conform calendarului de mai jos:

Eveniment Data
Tranzactionare drepturi de preferinta NRFR01 22.02.2021 – 05.03.2021
Etapa 1: subscrieri in baza drepturilor de preferinta 12.03.2021 – 11.04.2021
Etapa 2: plasament privat pentru actiunile ramase 14.04.2021 – 27.04.2021,

cu optiune de preinchidere

Pretul pe actiune a fost stabilit la 13,1161 lei/actiune si include valoarea nominala a actiunii (0,4 RON) si prima de emisiune (12,7161 lei). Pretul a fost calculat utilizand formula specificata si agreata de actionari in Decizia AGEA nr. 2 din 24.11.2020, si anume pretul mediu de tranzactionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv 28.01.2021, la care se aplica o reducere de 25%, conform formulei matematice: Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 de zile * 0,75.

Pentru detalii va rugam sa accesati Publicarea Prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners