Newsroom

Notificare evenimente corporative NACH

NAPOCHIM SA CLUJ-NAPOCA, va informam ca in data de 19.07.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba retragerea de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzaciionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a valorilor mobiliare emise de Napochim S.A. şi radierea acestora de la ASF, avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

I.2. Se aproba modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotarare AGEA de retragere de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a valorilor mobiliare emise de Napochim S.A., respectiv:

– societatea va informa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire toti actionarii inregistrati la data de referinta 09.07.2021 care nu au participat la prezenta AGEA in care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare, cu privire la hotararea AGEA adoptata, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii. Scrisorile se transmit la adresa actionarilor existenta in evidenta Depozitarului Central S.A.;

– actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare aprobata in prezenta AGEA, respectiv pana la data de 11.12.2021 inclusiv, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens;

– dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare, respectiv 27.10.2021, cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a prezentei AGEA, prin care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare, respectiv la data de 09.07.2021;

I.2. Stabilirea datei de 27.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.10.2021 ca ex – date.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners