Newsroom

Notificare evenimente corporative MRDO

MERCUR SA CRAIOVA, va informam ca in data de 28 februarie 2020, a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net, din care suma de 900.272,24 lei, catre actionarii societatii, prin acordarea unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,124 lei.

I.2. Stabilirea datei de 17.03.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.03.2020 ca ex – date si data de 31.03.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.