Newsroom

Notificare evenimente corporative MODY

MOLDOVA SA VASLUI va informeaza ca in data de 27.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021, din care suma de 271.719 lei lei lei pentru dividend. Dividend brut 0,0513 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2022 ca ex-date, 06.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.