Newsroom

Notificare evenimente corporative MOBD

S.C. MOBAM S.A. , va informam ca in data de 07 Mai 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestor adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net trimestrial catre actionari, potrivit situatiei financiare interimare aferenta trimestrului I al anului 2020 aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii si fixarea dividendului brut pe actiune la valoarea de 3,85 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 26.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 25.05.2020 ca ex – date, 09.06.2020 ca data platii.

II. Se aproba reducerea capitalului social de la valoarea de 1.239.163 lei la valoarea de 247.832,6 lei, prin diminuarea valorii nominale a unei actiuni de la 0,5 lei la 0,1 lei, cu pastrarea numarului de 2.478.326 actiuni si restituirea catre actionari a cotei-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune.

II.2. Stabilirea datei de 08.07.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.07.2020 ca ex – date, 22.07.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul  care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.