Newsroom

Notificare evenimente corporative MEOY

MECANICA CODLEA SA, va informam ca in data de 10.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele :

I. 1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2018, din care suma de 377.397,22 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,00508 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 25.04.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.04.2019 ca ex – date, 10.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raport Hotarari AGA.