Newsroom

Notificare evenimente corporative MEOY

MECANICA CODLEA SA, va informeaza ca in data de 18.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele :

I.1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2021, din care suma de 960.487,44 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,012944 lei/actiune.

I.2. Se aproba acordarea de dividende suplimentare actionarilor din repartizarea rezultatului reportat la 31.12.2021 in suma de 119.239,05 lei, revenind astfel un dividend suplimentar brut de 0,001607 lei/actiune.

II.1. Stabilirea datei de 09.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.05.2022 ca ex – date, 19.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raport Hotarari AGA.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.