Newsroom

Notificare evenimente corporative MEOY

MECANICA CODLEA SA, va informam ca in data de 16.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele :

I.1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2020, din care suma de 158.692,19 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,002138 lei/actiune.

I.2. Se aproba acordarea de dividende suplimentare actionarilor din repartizarea rezultatului reportat la 31.12.2020 in suma de 373.783,87 lei, revenind astfel un dividend suplimentar brut de 0,005037 lei/actiune.

II.1. Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.05.2021 ca ex – date, 19.05.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raport Hotarari AGA.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners