Newsroom

Notificare evenimente corporative MEOY

MECANICA CODLEA SA, va informam ca in data de 08.04.2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele :

I. 1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2019, din care suma de 388.087,17 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,00523 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 29.04.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.04.2020 ca ex – date, 11.05.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raport Hotarari AGA.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.