Newsroom

Notificare evenimente corporative MEOR

METALICA S.A., va informam ca in data de 30.08.2019, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma maxima de 3.577.235 RON, prin aport in numerar, prin emiterea de maxim 1.430.894 noi actiuni, avand o valoare nominala de 2,5 RON/actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala.

Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare, reprezinta un drept de preferinta care confera dreptul de a subscrie maxim 2 (doua) actiuni nou emise. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (2,5 lei/actiune) a actiunilor. Perioada in care se poate exercita dreptul de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.

I.2. Stabilirea datei de 18.09.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.09.2019 ca ex – date, 19.09.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.