Newsroom

Notificare evenimente corporative MELE

S.C. METAL-LEMN S.A., va informam ca in data de 30.07.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 763.456,68 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.84  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.08.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.08.2019 ca ex – date, 05.09.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.