Newsroom

Notificare evenimente corporative MECF

Mecanica Ceahlău S.A.,va informam ca in data de 22 Aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1 Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 3.740.173 lei pentru dividende.

I.2 Se aprobă repartizarea rezultatului reportat reprezentand profit nerepartizat aferent anului 2018 si surplus realizat din rezerve din reevaluare, total de repartizat 7.259.630 lei pentru dividende.

Suma totală a dividendelor este de 10.999.803 lei. Dividendul brut/acțiune este in suma de 0,04585 lei.

II. Stabilirea datei de 12.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.05.2020 ca ex-date, 29.05.2020 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.