Newsroom

Notificare evenimente corporative MECANICA CODLEA SA

MECANICA CODLEA SA, va informam ca in data de 13.08.2018, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

I. Se aproba reducerea capitalului cu suma de 4.946.725,00 le ide la 12.366.812,50 lei la 7.420.087,50 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 49.467.250 actiuni nominative si dematerializate de la 123.688.125 actiuni nominative si dematerializate la 74.200.875 actiuni nominative si dematerializate. Actionarilor li se va restitui suma bruta de 0,10 lei pentru o actiune aferenta diminuarii de capital si detinuta la data de inregistrare. Compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior.

I.2. Stabilirea datei de 23.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.10.2018 ca ex – date, 24.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raport Hotarari AGA.