Newsroom

Notificare evenimente corporative MCAB

ROMCAB S.A.  va informeaza ca in data de 08.02.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social al ROMCAB S.A.  cu suma maxima de 78.000.000 lei, prin emiterea unui numar de maxim 780.000.000 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.

Emisiunea de actiuni noi se va face in doua etape, in prima etapa putand fi subscrise si varsate de detinatorii de drepturi de preferinta, iar in a doua putand fi subscrise prin intermediul unei oferte adresate unui numar maxim de 149 de investitori si investitori calificati (cunoscut ca „plasament privat”) pentru actiunile ce vor ramane nesubscrise la finalul primei etape.

In prima etapa, a exercitarii dreptului de preferinta, actiunile vor putea fi subscrise de catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA, respectiv, de persoanele care au dobandit drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora.

Exercitarea drepturilor de preferinta se va face prin subscrierea si varsarea in numerar a unei actiuni noi a 3,32407635 actiuni noi pentru fiecare drept de preferinta detinut, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior.

Numarul de actiuni noi care va putea fi subscris de catre un detinator de drepturi de preferinta se va calcula prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta cu 3,32407635

I.2. Stabilirea datei de 14.04.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.04.2022 ca ex – date, 15.04.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.