Newsroom

Notificare evenimente corporative MCAB

ROMCAB S.A.  va informeaza ca in data de 03.12.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba reducerea valorii nominale a unei actiuni de la valoarea nominal de 2,5 lei/actiune la valoarea de  0,1 lei/actiune si majorarea numarului de actiuni de la 9.386.066 la numarul total de 234.651.650 ( respective Stock Split prin cresterea numarului de actiuni aflate in circulatie, reducand valoarea nominal a actiunilor in mod proportionat.

II.1. Stabilirea datei de 20.01.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.01.2022 ca ex – date, 18.01.2022 ca ultima zi de Tranzactionare si 21.01.2022 ca data platii actiunilor rezultate in urma divizarii valorii nominale.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.