Newsroom

Notificare evenimente corporative MAMA

Magazin Universal Maramumes S.A., va informam ca in data de 21.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1 Majorarea capitalului social intr-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 15.488.605 RON, de la valoarea curenta de 1.408.055 RON la valoarea maxima de 16.896.660 RON, prin emiterea de maxim 154.886.050 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,1 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala.

I.2 Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital social proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii aprobata prin prezenta AGEA). In acest sens,  vor putea fi subscrise un numar de 11 actiuni noi pentru fiecare drept de preferinta detinut.

Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna, astfel cum va fi indicat in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta se vor tranzactiona in cadrul B.V.B.

II.1. Stabilirea datei de  12.05.2021– ca data de inregistrare, respectiv a datei de 11.05.2021- ca ex-date, 13.05.2021 – ca data .

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners