Newsroom

Notificare evenimente corporative MAM

MAMBRICOLAJ S.A., va informam ca in data de 22.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1.   Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de   677.200 lei, prin emisiunea unui numar de 6.772.000  actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face dupa formula 4 (patru) actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta.

Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 38,62125 lei. De exemplu, in cazul in care, prin aplicarea raportului de alocare rezulta 1,5 actiuni, respectivul actionar va primi 1 actiune noua si 19,31 lei.

I.2.  Stabilirea datei de 25.08.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.08.2021 ca ex – date, 26.08.2021 ca data platii actiunilor noi si data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior (dacă va fi cazul) ca fiind 10.09.2021.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi in numerar din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGEA, in urmatoarele conditii:

a. Numarul de actiuni nou emise va fi de 677.200 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce se va calcula de administratorul unic dupa urmatoarea propunere de formula:

prima emisiune = [(pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile) / factor de ajustare] – 0,1

Propunere factor de ajustare: 1,3

Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proportionat aferent majorarii.

b. Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

c. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita în prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

d. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

e. Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 2,5 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe la majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

f. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus. Actiunile nesubscrise in cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin decizia administratorului unic, prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele de mai sus.

II.2. Stabilirea datei de 14.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.05.2021 ca ex – date, 17.05.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners