Newsroom

Notificare evenimente corporative MAM

MAMBRICOLAJ S.A., va informeaza ca in data de 20.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1.   Se aproba distribuirea sumei de 1.900.000 lei din profitul nerepartizat al anilor 2018-2019 si fixarea unui dividend brut/actiune de 0,2246 lei.

II.2. Stabilirea datei de 15.09.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.09.2022 ca ex – date, 30.09.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.