Newsroom

Notificare evenimente corporative MALI

COMALIM S.A. ARAD, va informam ca in data de 23 Aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 642.692,82 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.51  lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 30.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.05.2019 ca ex-date, 18.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.