Newsroom

Notificare evenimente corporative MACO

MACOFIL S.A., va informeaza ca in data de 11.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2021, din care suma de 542.024,85  lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,15 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 06.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.05.2022 ca ex – date, 27.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.