Newsroom

Notificare evenimente corporative MACO

MACOFIL S.A., va informam ca in data de 09.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2020, din care suma de 361.349,90  lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,10 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 07.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.05.2021 ca ex – date, 24.05.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners