Newsroom

Notificare evenimente corporative LIH

LIFE IS HARD S.A, va informam ca in data de 29 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestor adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2019, din care suma de 236.782,98 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0.0987 lei/actiune.

I.2.Stabilirea datei de 08.09.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.09.2020 ca ex – date, 29.09.2020 ca data platii.

II. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 600.000 lei, prin emiterea unui numar de 600.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior este in valoare de 6,06 lei, conform prevederilor legale in vigoare.

Rata de alocare a actiunilor este de 1 actiune nou emisa la 4 actiuni detinute la data de inregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea unei cote-parti in cuantum de 600.000 lei, din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare incheiata la 31 decembrie 2019. Capitalul social dupa majorare va fi de 3.000.000 lei. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA.

II.2. Stabilirea datei de 08.09.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.09.2020 ca ex – date, 09.09.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.