Newsroom

Notificare evenimente corporative LIH

LIFE IS HARD S.A., va informeaza ca in data de 29.09.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba operatiunea de divizare (splitare) a valorii nominale a actiunilor Societatii, in raport de divizare 2:1, respectiv divizarea valorii nominale a actiunii de la 1 RON/actiune la 0,5 RON/actiune. Divizarea (splitarea) urmeaza a fi adusa la indeplinire ulterior operatiunilor de majorare a capitalului social aprobate in AGEA din 30.06.2021.

I.2. Se aproba admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru a stabili data, structura si conditiile admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

II.1. Stabilirea datei de 20.01.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.01.2022 ca ex – date, 21.01.2022 ca „data plății”, respectiv data

de 18.01.2022 ca ultima zi de tranzacționare.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.