Newsroom

Notificare evenimente corporative IPRU

IPROEB S.A. Bistrita, va informam ca in data de 17 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 4.000.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,08408  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.07.2019 ca ex – date, 30.07.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.