Newsroom

Notificare evenimente corporative IPRU

IPROEB S.A. Bistrita, in conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aducem la cunostinta actionarilor si a persoanelor interesate faptul ca, in urma deciziei ASF de aprobare a Prospectului UE pentru crestere aferent operatiunii de majorare a capitalului social cu aport in numerar a Societatii nr. 461/14.04.2022 si in conformitate cu hotararea AGEA din 15.11.2021, in perioada 20.04.2022 – 03.07.2022 se va putea subscrie in cadrul Etapei I.

Conform hotararii AGEA din data de 15.11.2021, Societatea va emite in cadrul operatiunii de majorare a capitalului un numar de 107.037.295 actiuni noi ordinare, cu o valoare nominala de 0,3 lei/actiune, la pretul de emisiune egal cu valoarea nominala, de 0,3 lei/actiune. In Oferta vor putea subscrie detinatorii de drepturi de preferinta, respectiv actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 7 decembrie 2021.

Pentru a participa la Oferta, un detinator de drepturi de preferinta va putea sa subscrie un numar de actiuni nou emise egal cu cel mult produsul dintre numarul total de actiuni detinute la Data de Inregistrare si rata de subscriere „2,2500000052”. Potrivit hotararii AGEA din 15.11.2021, drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile, iar actiunile ramase nesubscrise in perioada de oferta vor fi anulate.

Pentru detalii va rugam sa accesati https://iproeb.ro/majorare-capital-social-2022/

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.