Newsroom

Notificare evenimente corporative IPRU

IPROEB S.A. Bistrita, va informeaza ca in data de 15.11.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social al IPROEB S.A., intr-o singura etapa, cu suma maxima de 32.111.188,50 lei, de la 14.271.639,30 lei la maxim 46.382.827,80 lei, prin emiterea unui numar de maxim 107.037.295 actiuni noi, cu o valoare nominal de 0,30 lei fiecare. Fiecare detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul să subscrie, cu drept de preemptiune, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei : drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este 2,2500000052 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta.

Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate. Toate detaliile necesare pentru ca actionarii să isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite este de 0,30 lei/actiune. Actiunile ramase nesubscrise se anuleaza.

I.2. Stabilirea datei de 07.12.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.12.2021 ca ex – date, 08.12.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.