Newsroom

Notificare evenimente corporative IPRU

IPROEB S.A. Bistrita, va informam ca in data de 22 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 2.000.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,04204  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.07.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.07.2020 ca ex – date, 31.07.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.