Newsroom

Notificare evenimente corporative INCT

INCERTRANS BUCURESTI S.A., va informam ca in data de 23.04.2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 8.564,40 lei, precum si utilizarea sumei de 15.197,16 lei din contul “Alte rezerve” pentru dividende. Suma totala de distribuit sub forma de dividend – 23.761,56 lei Dividendul brut este in valoare de 0,02  lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 07.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.06.2019 ca ex-date, 27.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.