Newsroom

Notificare evenimente corporative INCT

INCERTRANS BUCURESTI S.A., va informam ca in data de 15 Aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 3.890,73 lei, precum si utilizarea sumei de 7.990,05 lei din contul “Alte rezerve” pentru dividende. Suma totala de distribuit sub forma de dividend – 11.880,78 lei Dividendul brut este in valoare de 0,01  lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 11.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.06.2020 ca ex-date, 01.07.2020 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.