Newsroom

Notificare evenimente corporative INBO

LACTATE NATURA SA TARGOVISTE, va informam ca in data de 15.07.2019, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma maxima de 5.000.000 RON, prin aport in numerar, prin emisiunea de maxim  2.000.000 noi actiuni, avand o valoare nominala de 2,5 RON/actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala.

Se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (2,5 lei/actiune) a actiunilor. Perioada in care se poate exercita dreptul de preferinta va fi de maxim o luna. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.

I.2. Stabilirea datei de 06.08.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.08.2019 ca ex – date, 07.08.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.