Newsroom

Notificare evenimente corporative INBO

LACTATE NATURA SA TARGOVISTE, va informeaza ca in data de 21.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma maxima de 10.000.000 RON, prin aport in numerar, prin emisiunea de maxim  8.000.000 noi actiuni, avand o valoare nominala de 1,25 RON/actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala.

Se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (1,25 lei/actiune) a actiunilor. Perioada in care se poate exercita dreptul de preferinta va fi de 31 de zile calendaristice, incepand cu data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei publicarii hotariarii adopate de catre AGEA in Monitorul Oficial. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.

Pentru a subscrie o actiune nou emisa sunt necesare 0,409675125 drepturi de preferinta, rotunjirea se face la intregul inferior.

In cazul in care in etapa I nu au fost subscrise in mod valabil toate actiunile oferite, actiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscrierea actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta in mod valabil in prima etapa.

Termenul de subscriere este de 5 zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicaii pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa I. Pretul de subscriere in Etapa II este 1,2510 lei/actiune.

In cazul in care actiunile noi subscrise si platite in etapa doua este superior celor ramase nesubscrise in prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa.

I.2. Stabilirea datei de 10.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.05.2022 ca ex – date, 11.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul de servicii de investitii financiare care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

 
Echipa BT Capital Partners